Cenovnik usluga

Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba     20

Peskiranje zuba ‘ Airflow ‘     20

Zalivanje fisura     15

Beljenje zuba    150

Keramička faseta    220

Kompozitna faseta   40

Cirkon     20

Kompozitni ispun- jednopovršinski     25

Kompozitni ispun- dvopovršinski     30

Kompozitni ispun – tropovršinski     40

Inlej keramički     120

Endodontsko lečenje jednokanalnog zuba     70

Endodontsko lečenje višekanalnog zuba     95

Uklanjanje kanalnog punjenja     35

Ploče sa šrafom i pokretnim elementima     250

Fiksni aparat po vilici nikl-titanijum bravice

(adaptacije i zamene lukova do skidanja proteze uključeni u cenu)     650

Retenciona folija     100

Folija za ortodontsko pomeranje zuba (po foliji)     100

Zaštitna krunica                20

Metalokeramička krunica        120

Bezmetalna keramička krunica   220

Keramička Faseta   220


Parcijalna akrilatna proteza          160

Totalna proteza                250

Proteza BIO-materijali  650

Parcijalna Wizil skeletirana proteza     350

Ugradnja atečmena (par)             150

Rutinsko vađenje zuba  20

Hirurško vađenje zuba   50

Vađenje impaktiranog umnjaka                100

Vađenje impaktiranog očnjaka  100

Nivelacija grebena           100

Produbljivanje forniksa  100

Implant dvofazni            750

Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba            20

Obrada paradontalnih  džepova u lokalnoj anesteziji    20

Terapija akutnog parodontalnog apscesa          15

Hirurško lečenje parodontopatija        60

Gingivektomija              50

Frenektomija     50

Akontacija za rad je 50%. Odustajanje od rada u bilo kojoj fazi, obavezuje nadoknadu svih do tada napravljenih troškova.
U cenovniku su date osnovne cene stomatoloških usluga, informativnog karaktera.
Cene usluga su prikazane u evrima a plaćanje usluge se vrši u dinarskoj protivvrednosti.