Fiksna proteza sa providnim bravicama

Fiksna proteza sa metalnim bravicama ima svoju alternativu. Zahvaljujući tehnološkom napretku, pojavile su se estetske, bele bravice, koje su postale zamena metalnim bravicama u ortodontskom tretmanu.

Ukoliko Vas “metalni osmeh” sprečava da se odlučite za ispravljanje zuba ortodontskom terapijom, sada postoji nova metoda. Danas, pacijent može da izabere pored metalnih, bele, keramičke ili plastične bravice u boji zuba koje su potpuno neprimetne.

Prvobitno su bile razvijene za odrasle osobe, koje iz nekog razloga nisu imale ortodontsku terapiju u ranijem životnom dobu, međutim vremenom su postale su veoma popularne i kod tinejdžera i dece. Estetske bravice iako su razvijene kao alternativa metalnim bravicama, imaju istu funkciju i kvalitet kao metalne bravice a isti rezultati se postižu u ortodontskoj terapiji sa obe vrste bravica.  Ortodontski luk vezuje se za bravice koje su zalepljene i fiksirane na površinu zuba. Luk vezan za bravice ima ulogu da proizvodi blage sile koje pomeraju zube u željeni položaj.

Sama ortodontska terapija ima za cilj, stvaranje skladnog zagrižaja, lepog osmeha i profila lica.

Pored toga što su estetski prihvatljive, nove bravice su biokompatibilne, odnosno ne izazivaju iritacije, ni alergijske reakcije. Mnogo pažnje se poklanjalo alergijskim reakcijama kod metalnih bravica, jer metalne bravice imaju u leguri Nikal I Hrom koji su najčešći uzročnici kontaktnog dermatitisa, vrste alergijske reakcije na koži kod čoveka. Nikal je skoro dokazan kao srednje citotoksično jedinjenje.

Dizajn i vrste estetskih bravica su brojne.  Ortodontske bravice su otporne, dugotrajne i omogućuju adekvatnu kontrolu sile prilikom pomeranja zuba kroz duži terapijski period. Dugo je rizik prebojavanja bravica od hrane, pića i duvanskog dima bio glavni protivargument estetskim bravicama, međutim uz adekvatno održavanje oralne higijene ovaj rizik je smanjen na minimum.

Pored izuzetne estetike, bravice su biokompatibilne, postojane i stabilne, a u usnoj duplji nisu toksične što su razlozi da postavka ovih bravica postane svakodnevnica u ortodontskoj praksi. Estetske bravice omogućuju da i osobama sa visokim zahtevima terapija bude prihvatljiva, komforna i jednako kvalitetna kao sa metalnim bravicama.