Zubni implanti su pouzdano i dugoročno rešenje za nadoknadu nedostajućih zuba.

Savremeni zubni implanti su izrađeni prema visokim estetskim standardima, zbog čega izgledaju kao prirodni zubi.

Nakon usađivanja implanta zaustavlja se dalja resorpcija vilične kosti jer je implant čvrsto povezan za kost.Viličina kost je stimulisana kroz implant, te se ne oblikuje ponovo.

Ugradnja zubnog implanta se odvija u dve faze. Prva faza, nakon ugradnje zubnog implanta u koštanu strukturu vilice, traje od 2-6 meseci. Druga faza je protetska, kada se na implant postavlja krunica ili druga protetska nadoknada i traje znatno kraće, oko 7 dana.

Uvek savetujemo implante od biokompatibilnog titanijuma koji imaju visok procenat oseointegracije ( srastanje implanta u koštano tkivo ).  Takodje, za ugradnju zubnih implantata preporučujemo specijalistu oralne hirurgije licenciranog od strane proizvodjača za odredjenu vrstu implantata.

Pitajte nas

Ukoliko ste u nedoumici slobodno nam se obratite. Saznajte stručni odgovor na Vaše pitanje.