Krunice i mostovi

KRUNICE I MOSTOVI | Stomatološke krune se koriste kao nadoknada kod lečenja jako oštećenih zuba, bilo da je oštećenje nastalo kao posledica karijesa ili traume.

Stomatološke krune mogu se koristiti i u estetske svrhe kod pojedinih nepravilnosti položaja zuba.

Prednost stomatoloških kruna je što se njihovom upotrebom čuva deo prirodne strukture zuba i sprečava moguća ekstrakcija, odnosno, vađenje zuba.

Stomatološki most ima funkciju da premosti prazninu između zuba u vilici.

Ukoliko dođe do gubitka zuba, iz bilo kog razloga, preostali zubi teže da popune prazninu pomerajući se polako u prazan prostor. To može dovesti do brojnih komplikacija, od malokluzije do poremećaja viličnog zgloba. Da bi se to sprečilo potrebno je obratiti se stomatologu što pre.

Stomatološki most je idealno, nehiruško, rešenje za nedostatak zuba.

U našoj ordinaciji nudimo širok izbor materijala za izradu stomatoloških kruna i mostova.

Očekujemo Vas. Dobrodošli.

ZAKAŽITE PREGLED

Dozvolite osmehu da menja vaš svet, ne dozvolite svetu da menja vaš osmeh.