Lečenje kanala korena

Prvi znak kvara zuba, karijesne lezije, su kredaste bele mrlje na površini zuba. Čim se probije površina gleđi neophodna je intervencija stomatologa. Bela mrlja vremenom će postati smeđa i zatim prerasti u šupljinu u zubu i kvar. Odlaganjem odlaska kod stomatologa kvar se širi ka unutrašnjosti zuba sve do zubnog živca.

Bol se javlja kada se karijes ozbiljno proširi i ugrozi živac. Tada je neophodna endodontska terapija, lečenje kanala korena zuba, kojim se ublažavaju simptomi i sprečava dalja infekcija. U koliko se zub endodontski ne tretira preti opasnost abscesa i gubitka zuba.

Kao i sve intervencije u Grin Dental Care-u i endodontska je bezbolna. Pored klasičnog ručnog načina lečenja kanala, radimo i mašinsku obrada Pro-Taper instrumentima.

ZAKAŽITE PREGLED

"Dozvolite osmehu da menja vaš svet, ne dozvolite svetu da menja vaš osmeh."